Spring naar content

Stichting Noordelijke Verhalen

Bestuur

Sander Blom - Voorzitter

Niels Brouwers - Secretaris

Evert-Jan Berends - Penningmeester

 

Ons werk

Als Stichting Noordelijk Verhalen hebben wij als doel om de ontwikkeling van de verhalende kunst in Noord-Nederland te bevorderen. Onder verhalende kunst wordt verstaan het middels woord en beeld op een aansprekende manier presenteren van (delen van) een verhaal. De stichting is er dan ook op gericht om de ontwikkeling van deze kunstvormen in Noord Nederland te stimuleren door het (mede) financieren van projecten gericht op dergelijke verhalende kunst.

Wij richten ons met name op:

- Films; live-action of geanimeerd.
- Fotoreeksen; geƫxposeerd of in boekvorm
- Geschreven verhalen, romans, biografieƫn

Wij willen kwantitatief en kwalitatief groei zien in het noorden als het gaat om verhalen die afkomstig zijn uit het noorden, of verhalen die verteld worden door noorderlingen.

Beleidsplan & Jaarcijfers

Hieronder kunt u het beleidsplan van de stichting en jaarcijfers bekijken/downloaden.

Beleidsplan

HSW-02112019-243